Yönetim Kurulu   |   Toplu İş Sözleşmeler   |   Mevzuat   |    Şube Faaliyetleri    |   Tarihçe    |   Resim Galerisi   |   İletişim Bilgileri

 

ANKARA2

Tez-Koop-İş Sendikası

Ankara 2 Nolu Şube

İletişim Sayfası

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası

Necatibey Caddesi No:84/1 Sıhhiye-ANKARA .... Telefon: (312)229 43 07 .... Fax: (312)229 18 47

 

KAMU İŞYERLERİNDE İKİNCİ YIL İKİNCİ ALTI AY ZAMMINA EK OLARAK UYGULANACAK ENFLASYON FARKI

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ağustos 2014 İndeks sayısının (243,40), Şubat 2014 İndeks sayısına (234,54) göre değişim oranı %3,78’dir. Toplu iş sözleşmesi madde hükmü gereği, %3,78’in %3’ü aşan kısmı olan %0,78 oranı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

 TİS görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Resmi Arabulucu Uyuşmazlık Raporu 01.09.2014 tarihinde sendikamıza bildirildi. Sendikamız bu işyerinde grev prosedürünü işletecek. Arabulucu Raporu.

 

Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri TİS görüşmelerinde Resmi Arabulucu olarak atanan Prof.Dr. Aydın Başbuğ başkanlığında  09.09.2014 tarihinde yapılan görüşmede bir anlaşmaya varılamadı. Sendikamız bu işyerinde grev prosedürünü işletecek.

 

TÜBİTAK

TÜBİTAK Banka promosyonu ihalesinde ihale süreci sonuçlanmadı.

 

Ankara 2 Nolu Şube

Ankara Şube Temsilciler Kurulu toplantısı 24-25 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da toplanacak.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de  görüşülmekte olan Torba Yasa Tasarısında çalışma yaşamına ilişkin kabul edilen maddeler ilgili sayfada yer almıştır.

Kabul edilen maddelerin büyük çoğunluğu yeraltında çalışan işçiler ve taşeron firmalarda çalışan işçilerin çalışma şartlarına belli bir düzen getiren maddelerdir.

Özellikle kamuda iş alan taşeron firmalarda, sendikal örgütlenme başarılıp, kanunda belirtilen şartlarda toplu iş sözleşme imzalanması halinde, ihale rakamı ile toplu iş sözleşme rakamları arasındaki farkın devlet tarafından karşılanacağı hükmü önemli bir kazanç sayılabilir.

TBMM'de kabul edilen çalışma yaşamı ile ilgili maddelerin ayrıntıları>>>.

(Derleyen: İbrahim Bildik, Genel Başkan Danışmanı)

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Hükümetler tarafından çıkarılan Kanunlar ile yaşlılık aylığı bağlanma süreleri, sigortalanma tarihine göre değiştirilmiştir. İlgili sayda bu bilgiye ulaşabilirsiz. İlgili sayfa>>>

 

İlave Tediye Nedir?Ödenme Tarihleri

İlave Tediye Kamu Kurumlarında çalışan işçilerin almış olduğu, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan bir ikramiye türüdür. Her yıl onüçer günlük ücret tutarında ve dört kere ödenen ilave tediyenin 2014 yılında iki adeti ödenmiş, diğerlerinin ödenme tarihleri Bakanlar Kurulu'nca belirlenmemiştir.           İlgili sayfa>>>

 

Çalışma Hayatında Yararlı Olacak Dokümanlar

Çalışma hayatında gerekli olabilecek fazla çalışma formu, yol parası beyan formu gibi çeşitli dokumanlar. İlgili sayfa>>>

 

Çalışanların gelirinin yarısına yakını vergi yükü olarak devlete gidiyor.

 

 

 

 

 
Toplu İş Sözleşmeler (TİS)

Şube faaliyet alanında bulunan işyerlerine ait toplu is sözleşme metinleri. TÜRK-İŞ, TÜBİTAK, ODTÜ, Tesco Kipa, Gençlik Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, TMMOB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı, Maden Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası, İngiltere Kültür Müsteşarlığı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi.

 

Şube Yönetimi çalışmalarını takip edebilirsiniz.

 İlgili sayfa>>>


İş Kolu İstatistikleri

 

Ticaret ve Hizmet Sektörü İstatistikleri

 

Hane Halkı Tüketim Harcamasının Dağılımı

2003-2014

   
 
 
 

Yönetim Kurulu   |   Toplu İş Sözleşmeler   |   Mevzuat   |    Şube Faaliyetleri    |   Tarihçe    |   Resim Galerisi   |   İletişim Bilgileri

 

Hazırlayan: Mustafa BARIN