Tez-Koop-İş Türk-İş UNI Resmi Gazete TBMM Gazeteler

Yönetim Kurulu

Toplu İş Sözleşmeler Mevzuat Şube Tarihçesi Şube Çalışma Programı
Necatibey Caddesi No:84/4 Sıhhiye-ANKARA .... Telefon: (312)229 43 07 .... Fax: (312)229 18 47

Sadık Özben

Sadık ÖZBEN

1945 Sivas Divriği doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu. Çalışma hayatına TÜBİTAK'ta başladı. TÜBİTAK'ın ilk çalışanlarından. TÜBİTAK'da sendikal hareketi başlatan ve yaptıkları iki aylık grev ile işverene sendikayı ve sendikalaşmayı kabul ettiren ekip liderlerinden. 1987-1999 yılları arasında Ankara 2 Nolu Şube Başkanlığı, 1999-2007 yılları arasında da Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Sadık ÖZBEN, 7 Ekim 2011 günü vefat etmiştir.

Tez-Koop-İş Sendikasına kattığı değerleri şükranla anıyoruz. Sendikal ilkeleri olan; sınıf çıkarları doğrultusunda sendikal hareket, hoşgörü ve Büyük Tez-Koop-İş Ailesi yaratma ilkelerini sonuna kadar yaşatacağız.

 

 

GÖRÜŞLER, Mustafa Barın, mustafa.barin@gmail.com

Taşeron İşçilere Kadro. 23.03.2016

   
     
     
     
     
  
 

ŞUBEDEN HABERLER

SADIK ÖZBEN GÜMÜLDÜR EĞİTİM TESİSLERİ

BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİ


 

 

 

ODTÜ Mezunları Derneği   Kadın Çalışma Grubu   Çevre Mühendisleri ve Maden Mühendisleri Odası  

British Council Eğitim Hiz. Ltd. Şti

Yeni işyerlerimizden olan ODTÜ Mezunları Derneği toplu iş sözleşme görüşmesinin birinci oturumu 23.06.2016 tarihinde gerçekleştirildi. Müteakip toplantının 14.06.2016 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

>>>>>Resimler

 

Şube Kadın Çalışma Grubu 23.05.2016 tarihinde toplandı. Nejla Demirci başkanlığında yürütülen "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları" konusunda gerçekleştirilecek etkinlikler görüşüldü. Komisyon üyeleri kendi aralarında görev alanlarını belirlendi. Müteakip toplantının 20.06.2016 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

>>>>>Resimler

 

Çevre Mühendisleri Odası ile Maden Mühendisleri Odası toplu iş sözleşme teklifleri 17.05.2016 tarihinde yapılan toplantılar ile hazırlandı. Teklifler 24.05.2016 tarihinde işverene gönderildi.

 

British Council Eğitim Hiz. Ltd. Şti. toplu iş sözleşme görüşmesi üçüncü oturumu 17.05.2016 tarihinde gerçekleştirildi. Dördüncü oturumun tarihinin 08.06.2016  tarihinde, saat 10:30'da yapılmasına karar verildi.

>>>>>Resimler


 

 

 

Tesco Kipa Temsilci Toplantısı 1 Mayıs 2016 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve Vakfı

Sendika Tüzük Komisyon Çalışması

Tesco Kipa temsilci toplantısı 16 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda işyeri sorunları görüşüldü, alınması gereken önlemler belirlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlandı. Tez-Koop-İş Ankara şubeleri üyelerinden oluşturulan kortej ile Kolej Meydanında kutlanan mitinge katılındı.

>>>>>Resimler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı toplu iş sözleşmeleri teklifleri işverene gönderildi.

OMU TİS Teklifi          OMU Vakfı TİS Teklifi

 

Sendikamız Ana Tüzüğünün günün koşullarına göre yeniden ele alınması alacıyla oluşturulan Komisyon 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde çalışmalarda bulundu. Komisyonda Zonguldak, İzmir, İstanbul 4 Nolu, Ankara 2 Nolu Şube Başkanları ile Hukuk Müşaviri görev almaktadır.


 

 

 

Ankara İşyerleri Sendika Temsilci Toplantısı

  British Council Eğitim Hiz. Ltd. Şti  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı

 

ODTÜ Mezunları Derneği

.Şube Ankara işyerleri sendika temsilci toplantısı 27.04.2016 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı ile işyeri sorunları görüşüldü. >>>>>Resimler

 

British Council Eğitim Hiz. Ltd. Şti. toplu iş sözleşme görüşmesi ikinci oturumu 26.04.2016 tarihinde gerçekleştirildi. Üçüncü oturumun tarihinin 17.05.2016 tarihinde, saat 10:30'da yapılmasına karar verildi. >>>>>Resimler

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı toplu iş sözleşmesi teklif çalışması 22.04.2016 tarihinde Samsun'da gerçekleştirildi.

 

ODTÜ Mezunları Derneği toplu iş sözleşmesi teklif çalışması 18.04.2016 tarihinde gerçekleştirildi


 

 

 

British Council Eğitim Hiz. Ltd. Şti

 

TÜBİTAK ULAKBİM İşyeri Ziyareti

 

TÜBİTAK SAGE İşyeri Ziyareti

 

Basın Açıklaması

British Council Eğitim Hiz. Ltd. Şti. toplu iş sözleşme görüşmesi birinci oturumu 14.04.2016 tarihinde gerçekleştirildi. İkinci oturumun tarihinin 26.04.2016 tarihinde, saat 10:30'da yapılmasına karar verildi. >>>>>Tutanak-1      Resimler

 

TÜBİTAK ULAKBİM işyeri ziyareti 13.04.2016 tarihinde gerçekleştirildi. Çalışma hayatındaki değişiklikler ve işyeri problemleri hakkında üyeler ile görüşmelerde bulunuldu.

 

TÜBİTAK SAGE işyeri ziyareti 12.04.2016 tarihinde gerçekleştirildi. Çalışma hayatındaki değişiklikler ve işyeri problemleri hakkında üyeler ile görüşmelerde bulunuldu.

 

Özel istihdam büroları, kıdem tazminatının fona devri ve taşeron işçilere kadro konularında 11.04.2016 tarihinde basın açıklması gerçekleştirildi. Basın açıklaması Tümtis ve Petrol-İş sendikaları ile beraber düzenlendi. Resimler Basın Açıklama Metni

Diğer Haberler>>>>>
 

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

   
 
 

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN HABERLER

   
 

 

2016 Yılı Resmi Tatil Günleri

 
 

Yönetim Kurulu  | Toplu İş Sözleşmeler  | Mevzuat  | Şube Tarihçesi | Resim Galerisi |  İş Kolu İstatistiği | Resmi Gazete | Bülten  | Şube İletişim Bilgileri  |  Kıdem Tazminat Tutarları

Asgari Geçim İndirim Oranları | İlave Tediye Ödeme Tarihleri  |  Ne Zaman Emekli Olabilirim  |  Şube Faaliyetleri  

 

Hazırlayan : Mustafa BARIN