Tez-Koop-İş Türk-İş UNI Resmi Gazete TBMM Gazeteler
YÖNETİM KURULU      TOPLU İŞ SÖZLEŞMELER        MEVZUAT        ŞUBE TARİHÇESİ     

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
Necatibey Caddesi No:84/1 Sıhhiye-ANKARA .... Telefon: (312)229 43 07 .... Fax: (312)229 18 47
 
 

İşçi Sendikaları Üye Sayıları Resmi Gazetede Yayınladı.

Sendikamız İşkolunun En Çok Üyeye Sahip Sendikası.

 

 

Şube Faaliyetleri Güncel Haber

Şube Çalışma Programı

 
Çankırı Spor İl Müdürlüğü Taşeron Firma Örgütlenmesi   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TİS Hazırlık Toplantısı TÜBİTAK TİS Hazırlık Toplantısı Spor Genel Müdürlüğü TİS Hazırlık Toplantısı
 

       

Tesco Kipa İşyeri Sendika Temsilcileri Toplantısı

       
 

Çalışma Hayatı Güncel Haber

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren Kanun değişiklikleri, Yargıtay kararları, sendika haberleri, ekonomik göstergeler, raporlar, istatistikler v.b. gibi konularda güncel bilgileri bulabileceğiniz Bülten, sendikamız Danışmanı İbrahim Bildik tarafından hazırlanmaktadır.

Bülten'e elektronik ortamda abone olmak için e-posta adresine mesaj atabilirsiniz.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazetenin 22 Ocak 2015 Perşembe tarihli 29244 sayısında yayımlandı.

Yönetmelik; taşeron firmalarda örgütlenilmesi halinde toplu iş sözleşme açısından işyeri yetkisinin verileceğini, ihale tutarı ile TİS tutarının ilgili Kamu  kuruluşlarınca karşılanacağı gibi bir takım kuralları düzenlemektedir. 

   

 

   
 

Bilmemiz Gerekenler,

Toplu İş Sözleşmeler (TİS)

Şube faaliyet alanında bulunan işyerlerine ait toplu is sözleşme metinleri. TÜRK-İŞ, TÜBİTAK, ODTÜ, Tesco Kipa, Gençlik Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, TMMOB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı, Maden Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası, İngiltere Kültür Müsteşarlığı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi.


Çeşitli dönemlerde değiştirilen Sosyal Güvenlik Mevzuatı nedeniyle ihtiyarlık maaşı bağlanma yaşı uzatılmıştır. İlk sigortalılık tarihi baz alınarak, kaç yıl sigorta primi ödemeniz gerektiğine dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

İhtiyarlık maaşı bağlanma ile hak ettiğiniz kıdem tazminatı almak farklı kavramlardır. Kıdem tazminatı hususunu düzenleyen Kanun eski 1475 sayılı İş Kanunu maddesidir. Bu maddeye göre en az 15 sigortalılık süre ve 3600 gün prim yatırmış olanlar, kıdem tazminatını alarak işyerinden emekli olabilirler. Ancak ihtiyarlık maaşını (emeklilik maaşı)  Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alabilmek için, tabloda bulunan süreler kadar prim ödeme şartı gerekmektedir.


Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. >>>>>>                          İlave Tediye Ödenme Tarihleri

Aylık Fazla Çalışma Formu, Yol Parası Beyan Formu, Akay Hastanesi İndirim Belgesi, Bilgi Edinme Başvurusu Formu, SSK'lı Çalışanların Yaşlılık Aylığı (Emeklilik) Bağlatma Şartları, Gelir Vergisi Tarifesi, Sendika Üye Bilgi Formu

 

 

     
 

Hazırlayan: Mustafa BARIN