Yönetim Kurulu   |   Toplu İş Sözleşmeler   |   Mevzuat   |    Şube Faaliyetleri    |   Tarihçe    |   Resim Galerisi   |   İletişim Bilgileri

 

ANKARA2

Tez-Koop-İş Sendikası

Ankara 2 Nolu Şube

İletişim Sayfası

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası

Necatibey Caddesi No:84/1 Sıhhiye-ANKARA .... Telefon: (312)229 43 07 .... Fax: (312)229 18 47

 

 

 

 

 

ODTÜ Taşeron İşçileri TEZ-KOOP-İŞ Çatısında Örgütleniyor

 

İlave Tediye Tarihleri Belli Oldu

 

Eylül 2014 Açlık-Yoksulluk Sınırı Açıklandı

 

Şube Sendika Temsilcileri Toplantısı Gerçekleştirildi

 

Elektrik Mühendisleri Odası TİS Teklifi İşverene Gönderildi

 

 

 

 

   

Ondokuz Mayıs Üniversitesi TİS Yüksek Hakem Kurulu'na Gönderildi

 

Maden Mühendisleri Odası Grev Oylaması 5 Kasım 2014

 

TMMOB TİS Teklifi İşverene Gönderildi

 

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi TİS Teklifi İşverene Gönderildi

   
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de  görüşülmekte olan Torba Yasa Tasarısında çalışma yaşamına ilişkin kabul edilen maddeler ilgili sayfada yer almıştır.

Kabul edilen maddelerin büyük çoğunluğu yeraltında çalışan işçiler ve taşeron firmalarda çalışan işçilerin çalışma şartlarına belli bir düzen getiren maddelerdir.

Özellikle kamuda iş alan taşeron firmalarda, sendikal örgütlenme başarılıp, kanunda belirtilen şartlarda toplu iş sözleşme imzalanması halinde, ihale rakamı ile toplu iş sözleşme rakamları arasındaki farkın devlet tarafından karşılanacağı hükmü önemli bir kazanç sayılabilir.

TBMM'de kabul edilen çalışma yaşamı ile ilgili maddelerin ayrıntıları>>>.

(Derleyen: İbrahim Bildik, Genel Başkan Danışmanı)

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Hükümetler tarafından çıkarılan Kanunlar ile yaşlılık aylığı bağlanma süreleri, sigortalanma tarihine göre değiştirilmiştir. İlgili sayda bu bilgiye ulaşabilirsiz. İlgili sayfa>>>

 

İlave Tediye Nedir?Ödenme Tarihleri

İlave Tediye Kamu Kurumlarında çalışan işçilerin almış olduğu, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan bir ikramiye türüdür. Her yıl onüçer günlük ücret tutarında ve dört kere ödenen ilave tediyenin 2014 yılında iki adeti ödenmiş, diğerlerinin ödenme tarihleri Bakanlar Kurulu'nca belirlenmemiştir.           İlgili sayfa>>>

 

Çalışma Hayatında Yararlı Olacak Dokümanlar

Çalışma hayatında gerekli olabilecek fazla çalışma formu, yol parası beyan formu gibi çeşitli dokumanlar. İlgili sayfa>>>

 

Çalışanların gelirinin yarısına yakını vergi yükü olarak devlete gidiyor.

 

 

 

 

 
Toplu İş Sözleşmeler (TİS)

Şube faaliyet alanında bulunan işyerlerine ait toplu is sözleşme metinleri. TÜRK-İŞ, TÜBİTAK, ODTÜ, Tesco Kipa, Gençlik Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, TMMOB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı, Maden Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası, İngiltere Kültür Müsteşarlığı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi.

 

Şube Yönetimi çalışmalarını takip edebilirsiniz.

 İlgili sayfa>>>


İş Kolu İstatistikleri

 

Ticaret ve Hizmet Sektörü İstatistikleri

 

Hane Halkı Tüketim Harcamasının Dağılımı

2003-2014

   
 
 
 

Yönetim Kurulu   |   Toplu İş Sözleşmeler   |   Mevzuat   |    Şube Faaliyetleri    |   Tarihçe    |   Resim Galerisi   |   İletişim Bilgileri

 

Hazırlayan: Mustafa BARIN