Yönetim Kurulu   |   Toplu İş Sözleşmeler   |   Mevzuat   |    Şube Faaliyetleri    |   Tarihçe    |   Resim Galerisi   |   İletişim Bilgileri

 

ANKARA2
Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube İletişim Sayfası
 

Necatibey Caddesi No:84/1 Sıhhiye-ANKARA .... Telefon: (312)229 43 07 .... Fax: (312)229 18 47

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

 TİS görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Resmi Arabulucu Uyuşmazlık Raporu 01.09.2014 tarihinde sendikamıza bildirildi. Arabulucu Raporu.

 

Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri TİS görüşmelerinde 60 günlük görüşme süresinde anlaşma olmadığından, Resmi Arabulucu olarak Doç.Dr. Aydın Bozkurt atandı. 03.09.2014 tarihinde görüşme gerçekleşecek.

 

TÜBİTAK

TÜBİTAK Banka promosyonu ihalesinde ihale süreci sonuçlanmadı.

 

Ankara 2 Nolu Şube

Ankara Şube Temsilciler Kurulu toplantısı 24-25 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da toplanacak.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de  görüşülmekte olan Torba Yasa Tasarısında çalışma yaşamına ilişkin kabul edilen maddeler ilgili sayfada yer almıştır.

Kabul edilen maddelerin büyük çoğunluğu yeraltında çalışan işçiler ve taşeron firmalarda çalışan işçilerin çalışma şartlarına belli bir düzen getiren maddelerdir.

Özellikle kamuda iş alan taşeron firmalarda, sendikal örgütlenme başarılıp, kanunda belirtilen şartlarda toplu iş sözleşme imzalanması halinde, ihale rakamı ile toplu iş sözleşme rakamları arasındaki farkın devlet tarafından karşılanacağı hükmü önemli bir kazanç sayılabilir.

TBMM'de kabul edilen çalışma yaşamı ile ilgili maddelerin ayrıntıları>>>.

(Hazırlayan: İbrahim Bildik, Genel Başkan Danışmanı)

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Hükümetler tarafından çıkarılan Kanunlar ile yaşlılık aylığı bağlanma süreleri, sigortalanma tarihine göre değiştirilmiştir. İlgili sayda bu bilgiye ulaşabilirsiz. İlgili sayfa>>>

 

İlave Tediye Nedir?Ödenme Tarihleri

İlave Tediye Kamu Kurumlarında çalışan işçilerin almış olduğu, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan bir ikramiye türüdür. Her yıl onüçer günlük ücret tutarında ve dört kere ödenen ilave tediyenin 2014 yılında iki adeti ödenmiş, diğerlerinin ödenme tarihleri Bakanlar Kurulu'nca belirlenmemiştir.           İlgili sayfa>>>

 

Çalışma Hayatında Yararlı Olacak Dokümanlar

Çalışma hayatında gerekli olabilecek fazla çalışma formu, yol parası beyan formu gibi çeşitli dokumanlar. İlgili sayfa>>>

 

Çalışanların gelirinin yarısına yakını vergi yükü olarak devlete gidiyor.

 

 

 

 

 
Toplu İş Sözleşmeler (TİS)

Şube faaliyet alanında bulunan işyerlerine ait toplu is sözleşme metinleri. TÜRK-İŞ, TÜBİTAK, ODTÜ, Tesco Kipa, Gençlik Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, TMMOB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı, Maden Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası, İngiltere Kültür Müsteşarlığı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi.

 

Şube Yönetimi çalışmalarını takip edebilirsiniz.

 İlgili sayfa>>>

03.09.2014 Maden Mühendisleri Odası Arabulucu Toplantısı.
04.09.2014 Genel Merkez Toplantı
24.09.2014 Temsilciler Kurulu Toplantısı
25.09.2014 Temsilciler Kurulu Toplantısı
 
 
 

Hazırlayan: Mustafa BARIN