Tez-Koop-İş Türk-İş UNI Resmi Gazete TBMM Gazeteler
YÖNETİM KURULU    TOPLU İŞ SÖZLEŞMELER      MEVZUAT    ŞUBE TARİHÇESİ     

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası

Necatibey Caddesi No:84/1 Sıhhiye-ANKARA .... Telefon: (312)229 43 07 .... Fax: (312)229 18 47

Şube Çalışma Programı

 

TÜBİTAK SAGE'DE TOPLU İŞ SÖZLEŞME BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


TÜBİTAK SAGE çalışanlarına 15 Nisan 2015 tarihinde 16. dönem toplu iş sözleşmesi teklif metninde yer alan maddeler anlatıldı.

Toplantı Resimleri

GÜNCEL HABERLER

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TOPLU İŞ SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı işyerleri toplu iş sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumu 13 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Üçüncü oturumun 15 Mayıs 2015 tarihinde yapılmasına karar verildi.

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARINA TİS TEKLİF ÇALIŞMALARI ANLATILDI

TÜBİTAK Başkanlığı çalışanlarına, 8 Nisan 2015 tarihinde 16. dönem toplu iş sözleşmesi teklifinde yer alan maddeler aktarıldı. Toplantı 14:00' da başlayıp, 16:30'a kadar devam etti. Üyelerimizin maddeler üzerinde belirtmiş olduğu görüşler doğrultusunda toplu iş sözleşme teklifine son şekli verilecektir. Nihai teklifin hazırlanmasından sonra 16. dönem toplu iş sözleşme teklifi tüm üyelerimize internet ortamında gönderilecektir.

Toplantı Resimleri

 

MALİYE BAKANLIĞI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMESİ

Maliye Bakanlığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu 6 Nisan 2015 tarihinde sendikamız Genel Merkez toplantı salonunda gerçekleştirildi. Üçüncü toplantının 5 Mayıs 2015 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı tutanakları      Toplantı Resimleri

Toplu İş Sözleşme Teklif Metni


SENDİKAMIZ GENEL MERKEZİNİN 10. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Olağan Genel Kurulu 21-22 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tes-İş Sendikası Genel Merkez Kongre Salonunda gerçekleştirilen kongrede sendikamızı dört yıl boyunda yönetecek Genel Merkez Yönetim Kurulları belirlendi.

Şubemiz genel kurulda 14 delege ile temsil edildi.

Genel Kurul Resimleri


TÜBİTAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİF HAZIRLIK ÇALIŞMASI
TÜBİTAK toplu iş sözleşmesi teklif hazırlık çalışması Genel Merkez toplantı salonunda 10.03.2015 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Gebze ve Antalya şubeye bağlı TÜBİTAK birimlerinin temsilcileride katıldı.

Resim Galerisi


Diğer Haberler>>>>>
 
 

 
 
ALT İŞVEREN (TAŞERON FİRMA) İŞÇİLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
  6552 Sayılı Kanun; Alt İşveren Uygulamaları ve Alt İşveren Çalışanları İle İlgili Düzenlemeleri    Resmi Gazete : 11 Eylül 2014 Tarih, 29116 Mükerrer Sayı.
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik    Resmi Gazete : 22 Ocak 2015 Tarih, 29244 Sayı.
  Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik   Resmi Gazete : 8 Şubat 2015 Tarih, Sayı : 29261.
 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.   Resmi Gazete : 17 Mart 2015 Tarih, Sayı : 29298.


2015 Yılı Gelir Vergisi Oranları

2015 Yılı Asgari Geçim İndirim Tutarları

Ne Zaman Emekli Olabilirim? Yaşlılık Aylığı Bağlanma Kriterleri

e-devlet Üzerinden Sendika Üyeliği Yapılması


 
 

 

 
 

 

Yönetim Kurulu  | Toplu İş Sözleşmeler  | Mevzuat  | Şube Tarihçesi | Resim Galerisi |  İş Kolu İstatistiği | Resmi Gazete | Bülten  | Şube İletişim Bilgileri  |  Kıdem Tazminat Tutarları

Asgari Geçim İndirim Oranları | İlave Tediye Ödeme Tarihleri  |  Ne Zaman Emekli Olabilirim  |  Şube Faaliyetleri  

 

Hazırlayan : Mustafa BARIN