Yönetim Kurulu   |   Toplu İş Sözleşmeler   |   Mevzuat   |    Şube Faaliyetleri    |   Tarihçe    |   Resim Galerisi   |   İletişim Bilgileri

 

ANKARA2

Tez-Koop-İş Sendikası

Ankara 2 Nolu Şube

İletişim Sayfası

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası

Necatibey Caddesi No:84/1 Sıhhiye-ANKARA .... Telefon: (312)229 43 07 .... Fax: (312)229 18 47

 
Ankara 2 nolu şube faaliyet alanında bulunan Tesco Kipa 5. bölge mağaza müdürleri, mağazalardaki sendika baş temsilcileri ile mağazalarda yaşanan sorunlar hakkında 16.12.2014 tarihinde Tesco Kipa Oran mağazasında toplantı düzenlendi. Toplantıya Tesco Kipa Genel Merkez yöneticilerinden Tuğrul SÜTAŞ, Erdal ASLAN, 5. Bölge Müdürü Ünsal ASLAN, 5. Bölge İnsan Kaynakları Müdürü Yasemin ÇALAR katıldı.

Toplantıda tüm mağazalarda ortak sorun olan vardiyalar, yönetici davranışları, mağaza içi görevlendirmeler, çıkış hizmetleri çalışma düzeni, iş elbiseleri ve koruyu donanımlar, servis problemleri, iklimsel hava koşulları yanında mağazalara has sorunlar da görüşüldü.

 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELER

 

 

 

 

TMMOB Toplu İş Sözleme Görüşmelerinin Birinci Oturumu Gerçekleştirildi.

 

Ondokuz Mayıs Ün. Rektörlüğü Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'nda görüşüldü.

 

Maden Mühendisleri Odası Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'na Gönderildi.

 

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi TİS Müzakereleri Başlıyor.

 

Elektrik Mühendisleri Odası TİS Müzakereleri Başladı.

                 
TOPLANTILAR - EĞİTİMLER

 

       

Tesco Kipa Nevşehir Mağazası İşyeri Ziyareti 21 Kasım 2014 Tarihinde Gerçekleştirildi.

 

Tesco Kipa Sendika Temsilci Toplantısı Gerçekleştirildi.

 

ODTÜ Taşeron İşçileri TEZ-KOOP-İŞ Çatısında Örgütleniyor

 

Sendika Temsilcileri Toplantısı Gerçekleştirildi.

 

 

 
 
 
 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Hükümetler tarafından çıkarılan Kanunlar ile yaşlılık aylığı bağlanma süreleri, sigortalanma tarihine göre değiştirilmiştir. İlgili sayda bu bilgiye ulaşabilirsiz. İlgili sayfa>>>

 

İlave Tediye Nedir?Ödenme Tarihleri

İlave Tediye Kamu Kurumlarında çalışan işçilerin almış olduğu, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan bir ikramiye türüdür. Her yıl onüçer günlük ücret tutarında ve dört kere ödenen ilave tediyenin 2014 yılında iki adeti ödenmiş, diğerlerinin ödenme tarihleri Bakanlar Kurulu'nca belirlenmemiştir.           İlgili sayfa>>>

 

Çalışma Hayatında Yararlı Olacak Dokümanlar

Çalışma hayatında gerekli olabilecek fazla çalışma formu, yol parası beyan formu gibi çeşitli dokumanlar. İlgili sayfa>>>

 

Çalışanların gelirinin yarısına yakını vergi yükü olarak devlete gidiyor.

 

 

 

 

 
Toplu İş Sözleşmeler (TİS)

Şube faaliyet alanında bulunan işyerlerine ait toplu is sözleşme metinleri. TÜRK-İŞ, TÜBİTAK, ODTÜ, Tesco Kipa, Gençlik Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, TMMOB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı, Maden Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası, İngiltere Kültür Müsteşarlığı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi.

 

Şube Yönetimi çalışmalarını takip edebilirsiniz.

 İlgili sayfa>>>


İş Kolu İstatistikleri

 

Ticaret ve Hizmet Sektörü İstatistikleri

 

Hane Halkı Tüketim Harcamasının Dağılımı

2003-2014

   
 
 

Yönetim Kurulu   |   Toplu İş Sözleşmeler   |   Mevzuat   |    Şube Faaliyetleri    |   Tarihçe    |   Resim Galerisi   |   İletişim Bilgileri

 

Hazırlayan: Mustafa BARIN